انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

زهرا سادات رئیسی گاوگانی                            

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : zahraraisi@gmail.com

سوابق تحصیلی

فهرست سوابق تحصيلي و تخصصي

                                            زهراسادات رئيسي

  

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي/ تخصصي

نام محل تحصيل

تاريخ تحصيل

معدل/ رتبه

شهر / محل تحصيل

نام حقوقی امضاء کنندة حکم یا ابلاغ

شروع

پايان

1

پيش دانشگاهي

رياضي فيزيك

تبريز/ پيش دانشگاهي فاطميه

آموزش و پرورش استان آ.ش

1376

1377

17

2

كارشناسي

اقتصاد نظري

تبريز/ دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر عبدالله جاسبي/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

1378

1381

17/18

3

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

تبريز/ دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر عبدالله جاسبي/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

1383

1385

05/18

4

دكترا

علوم اقتصادي

تهران/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

امتحان جامع در اردیبهشت 92 گذرانده شد

1389

-

-

5

دوره‌هاي تخصصي

  اپراتور كامپيوتر

تبريز/ سازمان فني و حرفه‌اي كشور

كمال غفوري/  مدير كل آموزش فني و حرفه‌اي آ.ش

24/12/1377

24/42-3

به مدت 105 ساعت

95

6

 كارور رايانه درجه يك

تبريز/ سازمان فني و حرفه‌اي كشور

كمال غفوري/ مدير كل آموزش فني و حرفه‌اي آ.ش

26/2/1379

23/42-3

به مدت 96 ساعت

75

7

 شركت در كارگاه آموزشي  SPSS

تبريز/ باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال‌غرب كشور/ مدرس: دكتر صداقت

دكتر عليرضا منادي/ رئيس باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال‌غرب كشور

1381

-

8

شركت در دوره آموزشي اينترنت

تبريز/ باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال‌غرب كشور

دكتر عليرضا منادي/ رئيس باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال‌غرب كشور

1382

5/82

9

شركت در كارگاه روش تحقيق

تبريز/ باشگاه پژوهشگران جوان شعبه شمال‌غرب كشور/ مدرس: دكتر مديرشهلا

دكتر محمدعلي ابراهيمي/ معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

1383

-

10

شركت در كارگاه  روش مقاله‌نويسي

تبريز/ دانشگاه آزاد اسلامي/ مدرس: دكتر مديرشهلا

دكتر رحماني/ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ممقان

1385

-

11

شركت در دوره آموزش مقاله‌نويسي به زبان انگليسي با رويكرد ISI

تبريز/ دانشگاه آزاد اسلامي/ مدرس: آ دكتر مديرشهلا و دكتر حميد ميرزايي

دكتر بهروز صالح‌پور/ دبير منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامي

1387

به مدت 16 ساعت

91

12

شركت در كارگاه آموزشي تبيين چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

تبريز/ دانشگاه آزاد اسلامي/ برگزاركننده: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

دكتر محمد ابراهيم مداحي/ رئيس كميسيون موارد خاص دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

1387

به مدت 20 ساعت

رتبه ممتاز

13

شركت در كارگاه بازآموزي بهينه‌سازي روابط استاد و دانشجو

آذرشهر/ دانشگاه آزاد اسلامي/ مدرس: آقاي دكتر مصرآبادي

 

دكتر جمشيد منظوري لشگر / دبير منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي

18/6/1389

28228-14-11-13

به مدت 12 ساعت

درجه عالي

14

شركت در كارگاه آموزشي آشنايي با آئين‌نامه‌هاي آموزشي

آذرشهر/ دانشگاه آزاد اسلامي آذرشهر/ مدرس: آقاي صمدي‌وند

دكتر جمشيد منظوري لشگر / دبير منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي

 

3/7/1389

28601-14-11-13

به مدت 8 ساعت

درجه عالي

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.