انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

زهرا سادات رئیسی گاوگانی                            

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : zahraraisi@gmail.com

تحقیق و پژوهش

فهرست فعاليت‌هاي پژوهشي

                 زهراسادات رئيسي

 

 پروژه های تحقیقاتی خاتمه يافته و یا در دست اقدام:

رديف

عنوان طرح

سازمان متبوع

تاريخ انجام طرح

سمت

شروع

پايان

1

امكان سنجي واگذاري فعاليت‌هاي آموزشي به اتحاديه‌ها و مراكز علمي

آموزشگاه‌هاي داراي مجوز  تبريز

1385

1386

همكار اصلي

2

بسترسازي اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده در استان آذربايجان‌شرقي

اداره دارائي و امور مالياتي استان آ.ش

در دست بررسي

همكار

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.