انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

زهرا سادات رئیسی گاوگانی                            

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : zahraraisi@gmail.com

دروس آموزشی

 فهرست فعاليت‌هاي آموزشي و تشويق‌ها

                                    زهراسادات رئيسي  

 

  

رديف

نوع فعاليت يا مسئوليت

نام حقوقي امضاء كنندة حكم يا ابلاغ

شماره و تاريخ حكم يا ابلاغ

1

تدريس در مراكز آموزش عالي:

1- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

2- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آذرشهر

3- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- مركز گوگان

4- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

5- دانشگاه جامع علمي كاربردي مديريت صنعتي

6- دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان زندان‌ها

7- دانشگاه جامع علمي كاربردي انتظامات

8- دانشگاه جامع علمي كاربردي تراكتورسازي

9- آموزشگاه دانا

10-   موسسه آموزش عالی آذربایجان

11-   مؤسسه آموزش عالی چرخ نيلوفري آذربايجان

12-   دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

13-   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- مركز باسمنج

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مركز

رئيس دانشگاه

رئيس دانشگاه

رئيس دانشگاه

رئيس دانشگاه

رئيس دانشگاه

رئيس آموزشگاه

رئيس مؤسسه

رئيس مؤسسه

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مرکز

 

1385

1385

1388

1388

1388

1387

1387

1386

1387

1389

1389

1391

1392

2

 

تدريس دروس:

14-   اقتصاد خرد 1و2

15-   اقتصاد كلان 1و2

16-   ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت‌ها

17-   پول و ارز و بانكداري

18-   توسعه اقتصادي

19-   كليات علم اقتصاد

20-   اقتصاد آموزش و پرورش

21-   اقتصاد كار و نيروي انساني

22-   ارزيابي كار و زمان

23-   اقتصاد مواد مخدر

24-   اصول كنترل و تنظيم بودجه دولتي

25-   ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي صنعتي

26-   سازمان­های پولی و مالی بین­الملل

27-   جغرافیای اقتصادی

28-   نظام تامين مالي پروﮊه هاي فن آورانه و کارآفريني

29-   نظام هدفمندی یارانه

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي

از سال 1385

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.