انگلیسی
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

زهرا سادات رئیسی گاوگانی                            

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : zahraraisi@gmail.com

مقالات ژورنال

فهرست مقالات پژوهشي چاپ شده

                          زهراسادات رئيسي

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

رديف

عنوان مقاله

نام مجله يا نشريه

صاحب امتياز

سال انتشار

1

بررسي تاثير پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر صادرات غير نفتي

صادرات غيرنفتي

وزارت بازرگاني

مهر 1381

2

امكان سنجي واگذاري فعاليت‌هاي آموزشي به اتحاديه‌ها و مراكز علمي

نشريه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعاون - شماره 208و209 / ISSN:2008-5370

وزارت تعاون

آذر 1388

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.